Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2019

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Problematika neplatičů trápí čím dál více bytových domů

17. 6. 2019 |

Jak si poradit s nájemníky, kteří neplatí povinné příspěvky do společného fondu oprav? A jak komunikovat se sousedy, kteří nerespektují stanovy či narušují sousedské soužití? Otázky, týkající se mezilidských vztahů a atmosféry v bytovém domě, trápí stovky bytových domů v České republice. Jejich řešení se věnují bezplatné semináře s názvem INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM, které pořádá spolek Pro náš dům. Letos probíhá 17. ročník, na který se v průběhu jara přihlásilo téměř 500 zájemců z řad zástupců bytových domů (společenství vlastníků a bytových družstev), správcovských organizací a zástupců městské samosprávy.

Semináře nabízejí posluchačům aktuální informace nejenom z oblasti revitalizace či rekonstrukce bytových domů, ale také z oblasti jejich správy a správného chodu v souladu s aktuálními legislativními požadavky, které se neustále mění, a mnozí se v nich neorientují. „Velké množství bytových domů např. stále nemá stanovy v souladu s novým občanským zákoníkem, často také nemají vloženy roční účetní závěrky v rejstříku apod. Členové voleného orgánu si přitom neuvědomují, že za tento stav nesou plnou odpovědnost dle §159 občanského zákoníku, kdy jim můžou hrozit až statisícové sankce za nedbalou péči,“ říká specialista na technickou správu bytových domů Petr Němec ze spolku Pro náš dům.

Mezi další často řešené problémy na seminářích je i vysoká vlhkost, která domácnostem komplikuje život a s ní související i plísně, hluk a riziko požáru či otravy oxidem uhelnatým. Příčinou těchto rizik jsou především nefunkční opláštění budov, nevyhovující cirkulace vzduchu a vytápění, nekvalitní izolace a zateplení budov vč. starých střešních oken, ale také staré rozvody elektřiny a staré plynové spotřebiče. Špatné vnitřní prostředí budov má přitom negativní dopad na zdraví obyvatel. Státní zdravotní ústav uvádí, že až 50 % onemocnění souvisí právě s nevyhovujícími podmínkami bydlení.

„Takové široké spektrum otázek, které se v rámci sympozia probírá a samotná atmosféra, kde se potkávají zástupci bytových domů s odborníky, diskutují a mohou konzultovat své problémy, je ojedinělá a za své působení ve funkci předsedy BD jsem se s ničím podobným nesetkal. Semináře Inspirace pro váš bytový dům, nám pomohly se zorientovat v dané problematice, a i díky nim jsme se vyvarovali chyb hned v začátku plánované revitalizace našeho BD,“ říká pan Katauer, bývalý předseda BD v Orlové.

Spolek Pro náš dům tuto alarmující situaci reflektuje, a proto pořádá po celé České republice semináře, na kterých radí bytovým domů s jejich.

Semináře Inspirace pro váš bytový dům budou probíhat opět na podzim: 1.10. v Karlových Varech, 2.10. v Ústí nad Labem, 3.10. v Praze, 15.10. v Hradci Králové, 16.10. v Liberci, 5.11. v Třinci, 6.11. v Přerově a 7.11. v Brně.

 Autorka:

Pavla Pilchová, pavla.pilchova@pronasdum.cz

Sledovat nás můžete na FB: https://www.facebook.com/pronasdum/ nebo Youtube https://www.youtube.com/channel/UC-BtSQP1vXZomGrhwSx_o0w