Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2019

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

ČSOB nabízí úvěr s pěti "P"

ČSOB, jako nejúspěšnější banka na trhu bytových družstev (BD) a společenství vlastníků (SVJ), se již řadu let snaží zatraktivnit svou nabídku úvěrů na opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů celou řádkou benefitů, které mají jediný cíl – snížit BD a SVJ náklady spojené s využitím úvěru. V roce 2019 proto banka přichází s nabídkou s názvem „Úvěr s pěti P“, který je určen pro všechna BD a SVJ, která s ČSOB v letošním roce uzavřou smlouvu o úvěru. Banka své benefity nabízí opravdu všem klientům z řad BD a SVJ, a to bez ohledu na jejich velikost či výši poptávaného úvěru.


Co ale odlišuje tuto nabídku ČSOB od nabídek jiných finančních ústavů, je skutečnost, že ČSOB předmětné benefity publikuje veřejně – a to jak na svém webu www.csob.cz, tak i ve své propagační brožuře. Protože se tedy jedná de facto o veřejný příslib, pak platí, že dané výhody automaticky získá každé BD či SVJ, které splní podmínky pro jejich poskytnutí. Konkrétně je tedy při čerpání úvěru možno využít následujících benefitů:

  • Dotaci 1 % z objemu úvěru z ČSOB Programu energetických úspor může získat každé BD a SVJ, které bude úvěrem od ČSOB financovat takovou investiční akci, která ve svém důsledku přinese určitou úsporu energií. Na rozdíl od všech ostatních typů dotací je u dotace od ČSOB vše daleko jednodušší – stačí při žádosti o úvěr bance současně vyplnit jednostránkovou žádosti o dotaci, aniž by banka požadovala dokládání jakýchkoliv dalších podkladů. Dotaci od ČSOB lze získat i při souběžném využití dotace z programu IROP či NZÚ.
  • Úvěr bez měsíčního poplatku za služby a práce spojené s realizací úvěru ČSOB automaticky poskytne v případě, kdy si BD/SVJ zafixuje úrokovou sazbu na 10 a více let a současně povede celý svůj platební styk přes běžný účet u ČSOB nebo Poštovní spořitelny. Touto nabídkou chce banka nejen vybídnout své klienty, aby využili dnešní stále ještě nízké úrovně úrokových sazeb na trhu (a proto si ji zafixovali na co možná nejdelší období), ale současně tím sleduje i snížení rizik těchto klientů při splácení úvěru. Pokud se totiž po delší dobu nezmění úroková sazba tak to znamená, že se současně nezmění ani výše měsíční splátky úvěru a tudíž že po celé toto období nebude BD či SVJ muset zvyšovat stávající příspěvky do „fondu oprav“.
  • Nulový poplatek za vedení běžného účtu je automaticky nastaven po celé období splácení úvěru. Tuto výhodu získají nejen klienti, kteří vedou celý svůj platební styk přes svůj běžný účet u ČSOB nebo Poštovní spořitelny, ale mohou ji využívat i ti, kteří z různých důvodů realizují platební styk svého BD či SVJ u jiné banky a účet u ČSOB budou využívat pouze na splácení svého úvěru. ČSOB navíc od letošního roku již nepožaduje blokaci určité finanční částky na tomto účtu.
  • Mimořádná splátka z dotace IROP/NZÚ bez sankce, i při fixní úrokové sazbě, je u ČSOB možná, ale pouze za předpokladu, že klient o takovou možnost požádá banku ještě před schválením úvěru. V takovém případě bude mít klient možnost takové splátky nejen zakotvenu v úvěrové smlouvě, ale současně si bude moci i vybrat, zda po provedení mimořádné splátky bude chtít zachovat výši anuitní splátky a zkrátit konečnou splatnost úvěru nebo zachovat původní splatnost a snížit výši měsíční splátky.
  • Posledních 20% objemu úvěru lze čerpat bez dokládání účelovosti, a to přímo na běžný účet klienta u ČSOB. BD a SVJ tak nemusí bance dokládat závěrečné faktury a platby dodavatelům provede tehdy, kdy to uzná za vhodné, a to z prostředků na svém běžném účtu.

Zájem klientů o využití všech výhod, které letos ČSOB při poskytování nových úvěrů pro BD a SVJ nabízí, potvrzuje skutečnost, že poptávka po úvěrech pro BD/SVJ se v ČSOB, ve srovnatelném období, meziročně zvýšila o několik desítek procent. To jen podtrhuje skutečnost, že nabízené benefity jsou opravdu atraktivní pro většinu těchto klientů, kteří zejména oceňují, že při splnění bankou jednoznačně prezentovaných podmínek, má klient na čerpání daných výhod automaticky nárok! 

     ČSOB ÚVĚR S PĚTI „P“

  • Program ČSOB energetických úspor nabízí dotaci
  • Poplatek za vedení úvěrového i běžného účtu je nula
  • Použití dotace NZÚ/IROP na splátku je možné
  • Požadavek na blokaci peněz na účtu zrušen
  • Posledních 20% úvěru lze poskytnout neúčelově 

            a jako bonus 

     Profesionální a Přátelský Přístup Pracovníků Poboček ČSOB