Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2019

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Editorial

Milí čtenáři a milé naše čtenářky,

léto budiž pochváleno anebo ne? Máme za sebou první vlnu veder. Letošní červen jednoznačně přepisuje historické tabulky v maximálních teplotách jak přes den, tak v noci.

Je pravda, že na první pohled je předpověď počasí pro měsíc červenec z pohledu teplot poměrně příznivá v oblasti maximálních teplot. Na druhou stranu to vypadá, že vláhy bude hodně chybět.

Proč o tom píši v úvodníku tohoto čísla?

Odpověď je jednoduchá. Pouze budova, která je ve výborné technické kondici může vlivům počasí dobře odolávat a navíc vytváří prostor pro další opatření, která klimatické změny mohou eliminovat. Jak je dobře popsáno v článku Hodnocení udržitelnosti bydlení, bude do budoucna nutno daleko více přemýšlet v širších kontextech budovy a jejího okolí. Nevytrhovat jednotlivé části z celku. Komplexní a systémová řešení přináší daleko větší a dlouhodobější efekt. To je fakt, který bude potřeba do budoucna i ve správě našich budov prosazovat.

Věřím, že články, které přinášíme, budou zajímavým a inspirativním čtením.

Všem přeji krásné prázdniny.

 

Ing. Petr Němec

šéfredaktor a předseda spolku Pro náš dům